Επιτροπές

ΧΡΥΣΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ

Οργάνωση


 Λιοσίων 143 & Θειρσίου 6
104 45, Αθήνα
 +30 210.82.00.100
 +30 210.82.00.222
 info@elinyae.gr
 www.elinyae.gr

Γραμματεία Συνεδρίου


ERA Ltd
Congresses | Events | Business Travel | Tourism
 Ασκληπιού 17, 106 80, Αθήνα
 +30 210.36.34.944
 +30 210.36.31.690
 info@era.gr
 www.era.gr